Omskärelse – Så går det till

Barnkirurgen är sedan 2004 den enda klinik som har avtal med Stockholm Läns Landsting att på kulturella skäl utföra omskärelser på pojkar. Omskärelserna utförs i lokalbedövning eller narkos beroende på pojkens ålder.

Alla ingrepp utförs av dubbelspecialister inom barnurologi och vuxenurologi. Vi har även möjlighet att ta emot pojkar från andra landsting.

Barnkirurgen har en mycket låg risk för komplikationer. Blödning och infektion kan förekomma, men hos oss är det mycket låga risker och vi har inte haft några bestående komplikationer.

När pojken är nyfödd utförs omskärelsen med fördel så tidigt som möjligt i livet eller innan tre månaders ålder. Ingreppet görs i lokalbedövning och tar i sin helhet 30 minuter.

Först gör läkaren en bedömning för att säkerställa att en omskärelse kan genomföras. Om inga förhinder förestår får pojken en spruta med lokalbedövning. Föräldrarna får skriftlig och muntlig information om hur de sköter om pojken efter operationen. Det är mycket viktigt att föräldrarna tar del av och förstår denna information.

Om föräldrarna inte talar svenska eller engelska är det nödvändigt att de har någon medföljande som kan översätta.

Själva omskärelsen görs med ett Mogeninstrumentarium som är en säker och välbeprövad metod. Vi använder diatermiutrustning som minskar risken för blödningar.

Om pojken är äldre än 3 månader görs omskärelsen i narkos (enligt Socialstyrelsens rekommendationer) när pojken väger minst 12-13 kg. Detta är under förutsättning att pojken är helt frisk och inte har några sjukdomar.

Narkosläkare och narkossköterska är på plats och kommer att informera pojken och föräldrarna om narkosproceduren. Informationen ges på svenska eller engelska och det är mycket viktigt att föräldrarna tar del av denna. Det är också viktigt att pojken är informerad och medgörlig och vet vad besöket går ut på. Skulle det inte vara så kommer omskärelsen inte att utföras.

Hela besöket tar cirka en timma och innefattar en kort uppvakningsperiod. Själva omskärelsen görs med diatermi som orsakar minimalt med blödning. Stygnen faller bort efter några veckor.

Föräldrarna får muntlig och skriftlig information om hur de tar hand om pojken efter omskärelsen. Pojken kommer att behöva stanna hemma från skola i ungefär en vecka och bör avstå från idrott och bassängbad i två veckor. Vi kan tyvärr inte sjukskriva föräldrar för vård av barn under denna period.

Skriftlig information om förberedelser ges vid nybesöket.

När pojken är äldre än tolv år eller när det bedöms lämpligt görs omskärelsen i lokalbedövning och tar i sin helhet 40 minuter. Eventuella suturer (stygn) faller bort efter några veckor.

Patienten och föräldrarna får muntlig och skriftlig information om hygien och skötsel efter omskärelsen. Pojken kommer att behöva stanna hemma från skola i ungefär en vecka och bör avstå från idrott och bassängbad i två veckor. Vi kan tyvärr inte sjukskriva föräldrar för vård av barn under denna period.

Skriftlig och muntlig information om förberedelser ges vid nybesöket.

Omskärelse under narkos

Socialstyrelsen rekommenderar att pojkar äldre än cirka 2 år bör genomföra omskärelsen i full narkos.

Barnkirurgen är den enda klinik i Stockholm som erbjuder omskärelse i narkos. Vi har erfarna narkosläkare och narkossköterskor som är specialiserade på barn. De flesta tjänstgör även på Nya Karolinska sjukhuset.

Vi har på Barkirurgen utfört mer än 5 000 omskärelser i narkos. Inte en enda allvarlig komplikation har inträffat i samband med narkosen.