Omskärelser

Barnkirurgen är sedan 2004 den enda klinik som har avtal med Stockholm Läns Landsting att på kulturella skäl utföra omskärelser på pojkar. Omskärelserna utförs i lokalbedövning eller narkos beroende på pojkens ålder. Alla ingrepp utförs av dubbelspecialister inom barnurologi och vuxenurologi.
 

Omskärelse spädbarn

När pojken är nyfödd utförs omskärelsen med fördel så tidigt som möjligt i livet eller innan tre månaders ålder. Ingreppet görs i lokalbedövning och tar i sin helhet 30 minuter.

Först gör läkaren en bedömning för att säkerställa att en omskärelse kan genomföras. Om inga förhinder förestår får pojken en bedövning som ska verka i 5-10 minuter. Föräldrarna får skriftlig och muntlig information om hur de sköter om pojken efter operationen. Det är mycket viktigt att föräldrarna tar del av och förstår denna information.

Om föräldrarna inte talar svenska eller engelska är det nödvändigt att de har någon medföljande som kan översätta.

Själva omskärelsen görs med ett Mogeninstrumentarium som är en säker och välbeprövad metod.
 

Omskärelse större pojkar

Om pojken är äldre än 3 månader görs omskärelsen i narkos när pojken väger minst 15kg. Narkosläkare och narkossköterska är på plats och kommer att informera pojken och föräldrarna om narkosproceduren. Informationen ges på svenska eller engelska och det är mycket viktigt att föräldrarna tar del av denna. Det är också viktigt att pojken är medgörlig och vet vad besöket går ut på.

Ingreppet tar i sin helhet en timma och innefattar en kort uppvakningsperiod. Själva omskärelsen görs med ett Mogeninstrumentarium som är en säker och välbeprövad metod. Eventuella suturer (stygn) faller bort efter några veckor.

Föräldrarna får muntlig och skriftlig information om hur de tar hand om pojken efter operationen. Pojken kommer att behöva stanna hemma från skola i ungefär en vecka och bör avstå från idrott och bassängbad i två veckor. Vi kan tyvärr inte sjukskriva föräldrar för vård av barn under denna period.

Skriftlig information om förberedelser ges vid nybesöket.
 

Omskärelse 12 år och äldre

Då pojken är äldre än tolv år eller när det bedöms lämpligt görs omskärelsen i lokalbedövning och tar i sin helhet 40 minuter. Eventuella suturer (stygn) faller bort efter några veckor.

Patienten och föräldrarna får muntlig och skriftlig information om hygien och skötsel efter operationen. Pojken kommer att behöva stanna hemma från skola i ungefär en vecka och bör avstå från idrott och bassängbad i två veckor. Vi kan tyvärr inte sjukskriva föräldrar för vård av barn under denna period.

Skriftlig och muntlig information om förberedelser ges vid nybesöket.
 

Återbesök

Återbesök är avgiftsfritt och bokas vid behov med kort varsel.
 

Priser

För pojkar under 18år som bor inom länet är omskärelsen subventionerad av Stockholms Läns Landsting och kostar 1500:-.