Om Barnkirurgen

Barnkirurgen drivs av Praktikertjänst AB som sedan 2004 har avtal med Stockholm Läns Landsting för att utföra kulturella omskärelser på pojkar. Omskärelserna utförs av erfarna läkare som är dubbelspecialister inom barnurologi och vuxenurologi. Vi utför ungefär 1 300 omskärelser per år.

Omskärelserna utförs i lokalbedövning eller narkos beroende på pojkens ålder. Vi har även möjlighet att ta emot pojkar från andra landsting och kommuner, samt vuxna män

Mer information om ingreppen finns här.

Personal

Vårt personalteam består av:

  • Läkare som är dubbelspecialister i barnurologi och vuxenurologi
  • Legitimerade operationssköterskor
  • Narkosläkare med erfarenhet av barnkirurgi
  • Narkossköterskor med erfarenhet av barnkirurgi

Verksamhetschef sedan 2004 är:
Dr. Claude Kollin
Spec. Barn- och ungdomskirurgi samt urologi